HOME: A&K
Thu, Oct 12, 2017 9 p.m. ~ SLSP #6
Bai Ye
Ka Ho Nelson Wong
Kevin Su
Risheng Wei
Shichuan Li
Ty Vi
Wei Lin
Xin Liu
YIn Liu
YeMing Zhou
yuxuan Lu
AWAY: Element
Thu, Oct 12, 2017 9 p.m. ~ SLSP #6
Bo An
Eric Zhang
Jiaming Qi.
Kevin Su
Kunqi Li
Xin Liu
Yanqing Xu.
YeMing Zhou