HOME: Stay Loaded F.C.
Thu, Oct 26, 2017 9 p.m. ~ SLSP #3
Abraham Rodriguez
Alberto Vasquez
Angel Lopez
Anibal Sanchez
Carlos Rodriguez
Dennis Osoria
Fernando Jara
Francisco Rodriguez,
(Manager)
Frank Stolfi,
Geo Giron.
Jonathan Rizo.
Juan Rodriguez,
Luis Fernando Goez
Mario Rodriguez
AWAY: Element
Thu, Oct 26, 2017 9 p.m. ~ SLSP #3
Bo An
Eric Zhang
Jiaming Qi.
Kevin Su
Kunqi Li
Xin Liu
Yanqing Xu.
YeMing Zhou