HOME: Contigo Peru
Thu, Feb 22, 2018 9:15 p.m. ~ SLSC #1
Andy Ledford
Dave M.
Faread Samemy
Giancarlo Paredes
Jason Carl
Paul Maglio
Rene Rivera
AWAY: A&K
Thu, Feb 22, 2018 9:15 p.m. ~ SLSC #1
Bai Ye
Ka Ho Nelson Wong
Kevin Su
Risheng Wei
Shichuan Li
Ty Vi
Wei Lin
Xin Liu
YIn Liu
YeMing Zhou
yuxuan Lu