HOME: ELDERS FC
Thu, Apr 26, 2018 8 p.m. ~ SLSC #4
Adam Porras
Alex Camacho,
Alex Araneda
Alfredo Vazquez
Fabian Mariscal
Hector Alcantar
Hector Chavez
Jaime Porras,
Ramon Soto
Raul Jr Corona
Roger Pelayo
Ruben Rivadeneira
Steve Hughes
Steve Sumner
(Manager)
Tom Householder
Vince Powell
AWAY: Element
Thu, Apr 26, 2018 8 p.m. ~ SLSC #4
Bo An
Cheng Chen
Di Sun.
Eric Zhang
Jiaming Qi.
Kunqi Li.
Nan Zhang.
Shuai Yao
Yang Zhang.
Yanqing Xu.
Yi Xie
zheng wang