HOME: Element
Thu, May 3, 2018 8 p.m. ~ SLSC #4
Bo An
Cheng Chen
Di Sun.
Eric Zhang
Jiaming Qi.
Kunqi Li.
Nan Zhang.
Shuai Yao
Yang Zhang.
Yanqing Xu.
Yi Xie
zheng wang
AWAY: Club Corona
Thu, May 3, 2018 8 p.m. ~ SLSC #4
Abelardo Cristobal
Alejandro Sesmas
Antonio Cristobal,
Antonio Hernandez Vazquez
Carlos Arriola
Gilbert Perez
Gilberto Cervantes,
Jesus Alpizar
Juan Campos
Juan Salgado,
Juan Vazquez,
Marcelo Avalos,
Marcial Cuevas,
(Manager)
Martin Zarco
Raul Arellano,