HOME: Happy Hour 40
Thu, May 17, 2018 8 p.m. ~ SLSC #4
Anwar Benamara
Carlos Martinez,
(Manager)
David Romero,
Gonzalo Delgado (81)
Guidel Gonzalez
Gustavo Oceguera,
Jamie Gutierrez
Javier Sierra
Jose Vega
Livy Morales
Lyle Mpati,
Martin Zarco
Octavio Marciel
Patrick Mancini.
Victor H. Hernandez
AWAY: Element
Thu, May 17, 2018 8 p.m. ~ SLSC #4
Bo An
Cheng Chen
Di Sun.
Eric Zhang
Jiaming Qi.
Kunqi Li.
Nan Zhang.
Shuai Yao
Yang Zhang.
Yanqing Xu.
Yi Xie
zheng wang