HOME: Element
Thu, Jul 12, 2018 9 p.m. ~ SLSC #6
Alan Villasenor
Bo An
Cheng Chen
Di Sun.
Eric Zhang
Jiaming Qi.
Kunqi Li.
Nan Zhang.
Shuai Yao
Yang Zhang.
Yanqing Xu.
Yi Xie
zheng wang
AWAY: Atletico Tapatio
Thu, Jul 12, 2018 9 p.m. ~ SLSC #6
Alberto Paz
Alfonso Baltezar
Benjamin Paz
Carlos Garcia ,
David Sandoval
Erick Lopez (Need Registration)
Felipe Casarrubias
Felipe de jesus Casarrubias
Fernando Ochoa (90)
Hector Hinogosa (Need Registration)
Hector Manrique
Juan Hernandez (82)
Juan Herrera
Luiz Arturo Gonzalez
Orlando Salgado
Pedro Sanchez
Ramiro Bermeo
Salvador Magadan (need registration)
Samuel Torres
Sergio Ramos (Needs Registration)